พ่อญี่ปุ่น เฮ ศาลตัดสินเด็กอุ้มบุญ 13 คน เป็นลูกถูกต้องตามกฎหมาย

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีคำสั่งให้นายชิเกตะ มิตซูโตกิ พ่ออุ้มบุญชาวญี่ปุ่น เป็นพ่อเด็กอุ้มบุญ 13 คน ถูกต้องตามกฎหมาย หลังตรวจสอบประวัติมีฐานะมั่นคง ไม่พบการค้ามนุษย์ และมีแผนความพร้อมดูแลเด็กอย่างดี
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายงานว่า ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้อ่านคำสั่งในคดีที่ นายชิเกตะ มิตซูโตกิ ชาวญี่ปุ่น ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผู้เยาว์ทั้ง 13 คน ซึ่งเกิดจากการตั้งครรภ์แทนโดยแม่อุ้มบุญชาวไทย เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องตามบทเฉพาะกาล ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องประกอบรายงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครแล้ว เห็นว่า ผู้ร้องได้ใช้เชื้ออสุจิของตัวเองปฏิสนธิกับไข่ของผู้บริจาคแล้วนำไปใส่ในโพรงมดลูกของหญิงไทย ผู้รับตั้งครรภ์แทนจำนวน 9 คน และได้คลอดผู้เยาว์รวม 13 คน เมื่อปี 2557 อันเป็นเวลาก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ดังนั้น ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้เยาว์ทั้ง 13 คน เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ประกอบกับรายงานผลการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ปรากฏว่า ผู้ร้องเป็นบิดาโดยสายโลหิตของผู้เยาว์ทั้ง 13 คน ส่วนประวัติของผู้ร้อง ซึ่งเป็นบุตรผู้ก่อตั้งและประธานบริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าของและผู้ถือหุ้นในหลายบริษัท ได้รับเงินปันผลจากบริษัทเดียวปีละกว่าร้อยล้านบาท แสดงว่าผู้ร้องมีอาชีพการงานมั่นคง มีรายได้มากเพียงพอที่จะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ได้ทุกคน
โดยหลังจากผู้เยาว์ทั้ง 13 คนเกิด ผู้ร้องก็ได้รับอุปการะเลี้ยงดูด้วยดีตลอดมา และได้วางแผนเตรียมพร้อมในการพาบุตรผู้เยาว์ทั้งหมดไปอุปการะเลี้ยงดูที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางผู้ร้องและครอบครัวได้ซื้อที่ดินและกำลังก่อสร้างที่พักที่มีความปลอดภัยและสะดวก มีพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด็กเพียงพอ เมื่อถึงเกณฑ์ที่ผู้เยาว์จะเข้ารับการศึกษา ผู้ร้องวางแผนจะส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติใกล้ที่พักอาศัย
นอกจากนี้ ผู้ร้องยังได้เปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้เยาว์ทั้ง 13 คน ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อสะสมเป็นทุนให้สำหรับระยะยาวอีกด้วย
ด้านอธิบดีกรมกิจการเด็กในฐานะผู้กำกับดูแลหน่วยงาน ที่เลี้ยงดูผู้เยาว์ทั้ง 13 คน มีหนังสือไม่คัดค้านการที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาล ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ร้องมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หรือคดีอาญาใด ๆ ดังนั้นศาลจึงเห็นสมควรมีคำสั่งให้ผู้เยาว์ทั้ง 13 คน ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องนับแต่วันที่ผู้เยาว์นั้นเกิด และเมื่อได้ความว่า หญิงอุ้มบุญชาวไทยมิได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผู้เยาว์แต่อย่างใดและทุกคนต่างทำบันทึกยอมสละอำนาจปกครองแล้ว

จึงเห็นควรให้นายชิเกตะ มิตซูโตกิ ผู้ร้อง มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ทั้ง 13 คน โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียว

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก กระปุกดอทคอม