พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

สถานที่เรียนรู้เรื่องราวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี หรือที่เรียกว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2538 สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนอกเหนือไปจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรีแล้วยังประกอบด้วยวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในอาคารนิทรรศการถาวรแบ่งเป็นห้องต่างๆ เพื่อจัดแสดงประวัติฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองสุพรรณในอดีต เช่น “ห้องเมืองสุพรรณ” ที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนี้เมื่อ 3,500 ปีก่อน ห้องจัดแสดงพัฒนาการของเมืองสุพรรณบุรีสมัยทวารวดี ลพบุรี อยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ ผ่านหุ่นจำลอง และระบบโสตทัศนูปกรณ์ จัดแสดงเหตุการณ์สำคัญครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึกยุทธหัตถี ประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงวัตถุมงคลหายากที่ค้นพบทั้งอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนห้องแสดงศิลปะพื้นบ้านเมืองสุพรรณ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน นักท่องเที่ยวสามารถชมพระพิมโบราณจากกรุวัดที่มีชื่อเสียงต่างๆ ในเมืองสุพรรณบุรี รวมถึงประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีในอดีต ทั้งยังได้มีการรวบรวมผลงานของศิลปินในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งเพลงพื้นบ้าน เช่น สุรพล สมบัติเจริญ, พุ่มพวง ดวงจันทร์ ฯลฯ ที่พลาดไม่ได้คือ “หอเกียรติยศ นายบรรหาร ศิลปอาชา” รวบรวมเรื่องราวชีวิตของนายบรรหาร ศิลปอาชา ตั้งแต่วัยเด็ก การต่อสู้และผลงานทางการเมือง เพื่อระลึกถึงอดีตนายกรัฐมนตรีฯ ผู้ล่วงลับ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand